Matching Flow page

การจับคู่เจรจาธุรกิจ

 • STEP 1

  ลงทะเบียนข้อมูล

  ผู้แสดงสินค้าแต่ละรายจะลงทะเบียนข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อ ประเภท วัสดุและรูปภาพบนเว็บไซต์

 • STEP 2

  ค้นหาผู้เข้าร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจ

  ผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมงานสามารถค้นหาพันธมิตรที่สนใจตามผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนและสมัครจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทที่สนใจ

 • STEP 3

  การเจรจาธุรกิจในวันงาน

  เมื่อใบสมัครจับคู่เจรจาธุรกิจในขั้นตอนที่ 2 ได้รับการตอบรับ การเจรจาทางธุรกิจจะแจ้งรวมในกำหนดการในช่วงเวลาการจัดแสดงงาน คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลาล่าสุดได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์

จุดเด่น

 • มีการโพสต์รายการการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนมาก

 • จำกัดการค้นหาให้แคบลงโดยจัดประเภทของบริษัทที่จัดแสดงงาน

 • มีรายการให้ค้นหามากมายช่วยให้จับคู่เจรจาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งานระบบจับคู่

ด้านผู้สมัคร

วิธีสมัครเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจ

 • Apply Step 01 จำกัดการค้นหาพาร์ตเนอร์ให้แคบลงบนหน้าจอการค้นหา

  (คลิกที่ภาพเพื่อขยายหน้าจอการค้นหา)

  ค้นหาผู้แสดงสินค้าที่คุณต้องการสมัครเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจด้วย

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงทะเบียนไว้ตามการจัดประเภท

  คุณสามารถค้นหาการเจรจาธุรกิจที่เหมาะกับบริษัทของคุณได้ง่าย

 • Apply Step 02 เลือกวันที่ประชุมและภาษา

  คลิก "เลือกกำหนดการ/วิธีการเจรจาทางธุรกิจ" บนข้อความที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

  ・ภาษาที่ใช้ในการเจรจาทางธุรกิจกับผู้จัดแสดง
  ・วันเวลาที่สะดวกสำหรับการจับคู่เจรจาธุรกิจ
  ・แสดงความคิดเห็น
  จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

  เลือกภาษาและวันที่ต้องการเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจ แล้วป้อนรายละเอียดการเจรจาที่ต้องการในช่องแสดงความคิดเห็น

 • Apply Step 03 ยืนยันการลงทะเบียน

  คลิก "ลงทะเบียน"

  รอการตอบกลับจากผู้จัดแสดงว่า "ยอมรับ" หรือ "ปฏิเสธ"

ด้านผู้ตอบ

วิธีตอบกลับของผู้ที่ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ

 • Answer Step 01 ตอบ

  ข้อมูลจะแสดงแบบนี้ในฝั่งผู้ตอบที่ได้รับการร้องขอการเข้าร่วมการเจรจาทางธุรกิจ
  ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและเลือก “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ”

 • Answer Step 02 กำหนดวันเจรจาธุรกิจ

  วันเวลาที่ยืนยันแล้วจะแสดงให้เห็นในตารางกำหนดการประชุม

  สำหรับการประชุมออนไลน์ ลิงก์ Zoom จะปรากฏขึ้น ดังนั้นเพียงคลิกลิงก์ในเวลาที่กำหนดเพื่อเชื่อมต่อกับคู่เจรจาธุรกิจ