Online Feature page

Giao thương Online

DN có thể tham gia từ bất kỳ đâu /
Hơn 600 lượt giao thương đã diễn ra trong năm 2023

Đặc trưng

Tại FBC ASEAN 2023, hơn 300 DN đã tham gia gồm các DN từ Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc,… và những Buyer đang xem xét chuyển hướng sang mua hàng tại ASEAN. Hơn 600 cuộc giao thương đã được đặt và diễn ra trên hệ thống. Quý DN có thể dễ dàng tiến hành các cuộc đàm phán kinh doanh xuyên biên giới tập trung vào “Thái Lan ⇔ Việt Nam”.
Ngay cả trong thời gian diễn ra giao thương Online, Quý DN vẫn có thể tiếp tục làm việc như bình thường trong thời gian không có lịch giao thương.

 • Số lượt
  giao thương

  Tối đa 30 lượt

  ※Online: 10 lượt x 3 ngày

 • DN triển lãm

  500 DN
  (dự kiến)

 • Lượt giao thương

  1,500 lượt
  (dự kiến)

Lợi ích của DN triển lãm

 • Có thể giao thương với các DN tại quốc gia khác chỉ với 24,000,000 VND

  Online Exhibitor Merit
 • Hơn 1,000 cuộc giao thương đã được đặt và diễn ra trên hệ thống

  Online Exhibitor Merit
 • Những Buyer đang xem xét chuyển hướng sang mua hàng tại ASEAN đã tham gia

  Online Exhibitor Merit
 • Khách tham quan Online cũng có thể đăng ký giao thương

  Online Exhibitor Merit
 • Vẫn có thể làm việc ngoài thời gian giao thương

  Online Exhibitor Merit

Lợi ích của Khách tham quan

 • Có thể đăng ký đặt lịch giao thương trước với các DN triển lãm

  Online Visitor Merit
 • Có thể giao thương với các DN ở cách xa mà không cần phải đi công tác

  Online Visitor Merit
 • Vẫn có thể làm việc ngoài thời gian giao thương

  Online Visitor Merit