Matching Flow page

Quy trình đăng ký đặt lịch giao
thương trước Triển lãm

 • STEP 1

  Đăng tải thông tin trên website của Triển lãm

  Các DN triển lãm đăng tải thông tin, hình ảnh, v.v. về sản phẩm của mình trên trang web của Triển lãm.

 • STEP 2

  Đăng ký, đặt lịch giao thương qua website

  Tìm kiếm các đối tác tiềm năng dựa trên thông tin các DN triển lãm đã đăng tải ở bước ①. Đăng ký giao thương với DN mình quan tâm qua hệ thống trên trang web.

 • STEP 3

  Xác định lịch trình giao thương

  Khi DN đối tác đã đăng ký giao thương trong bước ② đồng ý, cuộc giao thương sẽ được đưa vào lịch trình. DN có thể kiểm tra lịch trình mới nhất trên trang web của Triển lãm.

Đặc trưng

 • DN có thể đăng tải cụ thể nhu cầu mua - bán của mình

 • Có thể tìm kiếm các DN triển lãm theo phân loại gia công

 • Công cụ tìm kiếm dễ sử dụng, dễ lọc được các DN phù hợp, nâng cao hiệu quả giao thương

Cách đăng ký đặt lịch giao
thương trước Triển lãm

DN đăng ký đặt lịch giao thương

Thao tác đăng ký đặt lịch giao thương

 • Apply Step 01 Lọc các DN phù hợp qua công cụ tìm kiếm

  (Nhấp vào hình ảnh để phóng to màn hình tìm kiếm)

  Tìm kiếm các DN triển lãm mà phù hợp với nhu cầu

  DN có thể tìm kiếm thông tin dựa theo nhu cầu mua, bán hoặc phân loại gia công đã được đăng tải.

  DN có thể dễ dàng tìm kiếm đối tác phù hợp với DN của bạn.

 • Apply Step 02 Chọn ngôn ngữ và lịch trình giao thương

  Click vào Chọn lịch trình/phương thức giao thương để hiển thị thông tin sau:

  ・Ngôn ngữ DN có thể đối ứng khi giao thương
  ・Ngày có thể giao thương
  ・Lời nhắn

  Chọn ngôn ngữ ưu tiên giao thương, ngày ưu tiên giao thương và nhập nội dung mong muốn giao thương tại mục lời nhắn cho DN đối tác.

 • Apply Step 03 Xác nhận đăng ký

  Click vào Đăng ký.

  Sau khi đăng ký xong, DN chờ phản hồi của DN đối tác Chấp nhận/Từ chối.

DN phản hồi lịch giao thương

Thao tác khi DN nhận lịch hẹn giao thương từ DN khác

 • Answer Step 01 Trả lời

  Thông tin của bên đặt lịch giao thương sẽ được hiển thị như thế này.
  Kiểm tra chi tiết lịch hẹn và chọn Chấp nhận/Từ chối.

 • Answer Step 02 Xác định ngày giờ giao thương

  Các cuộc giao thương đã được xác nhận sẽ hiển thị trong bảng lịch trình.

  Đối với các cuộc giao thương Online, hệ thôngsẽ cung cấp 1 link Zoom để tham gia giao thương. Khi đến thời gian, DN có thể click vào đường link để tham gia.