Hanoi Feature page

Hội trường Hà Nội

Triển lãm giao thương lớn nhất Việt Nam dành riêng cho ngành sản xuất chế tạo

Đặc trưng

Triển lãm giao thương lớn nhất Việt Nam dành riêng cho ngành sản xuất chế tạo tại Việt Nam!
Đây là lần thứ 7 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam, không chỉ các DN Nhật Bản mà cả các DN Việt Nam đều đồng ý “FBC ASEAN là sự kiện kết nối dành riêng cho ngành sản xuất chế tạo”.
Năm 2023 đã có 167 DN triển lãm và 6.307 khách tham quan.
Vì Việt Nam là quốc gia được chú ý hàng đầu khi các DN nghĩ đến việc chuyển giao sản xuất từ Trung Quốc nên có rất nhiều Buyer từ Nhật Bản đang tìm kiếm nhà cung cấp tham gia FBC. Nhiều DN Việt Nam cũng tham gia triển lãm với được nhận hỗ trợ từ Sở Công thương Thành phố Hà Nội.

 • Số lượt
  giao thương

  Tối đa 60 lượt

  ※Tại hội trường: 10 lượt x 3 ngày
  Online: 10 lượt x 3 ngày

 • DN triển lãm

  250 DN
  (dự kiến)

 • Khách tham quan:

  8,000 người
  (dự kiến)

Lợi ích của DN triển lãm

 • Triển lãm giao thương lớn nhất Việt Nam dành riêng cho ngành sản xuất chế tạo

  Hanoi Exhibitor Merit
 • Một lượng lớn các DN mong muốn tham gia với muc đích tìm kiếm các đơn vị gia công, các đối tác hợp tác thông qua việc chuyển giao sản xuất từ Trung Quốc

  Hanoi Exhibitor Merit
 • Đặt lịch giao thương qua hệ thống trước Triển lãm giúp tăng hiệu quả giao thương

  Hanoi Exhibitor Merit
 • Các DN Nhật Bản chiếm 30% trong số DN triển lãm

  Hanoi Exhibitor Merit
 • Các DN tham gia triển lãm cũng có thể tham gia giao thương Online được tổ chức vào tháng 9

  Hanoi Exhibitor Merit

Lợi ích của Khách tham quan

 • Có thể đăng ký đàm phán kinh doanh trước với các nhà triển lãm

  Hanoi Visitor Merit
 • Nhiều ngành sản xuất địa phương của Việt Nam cũng tham gia triển lãm

  Hanoi Visitor Merit
 • Xem công nghệ mới nhất

  Hanoi Visitor Merit